Емил Хумчев отчете работата си като областен управител на Смолян

Емил Хумчев отчете  работата си като областен управител на Смолян

На пресконференция днес Емил Хумчев отчете работата си като областен управител на Смолян.От днес, с решение на Министерски съвет, за областен управител на Смолян е назначен Стефан Сабрутев.

„Стефан Сабрутев има опит в провеждането на избори и съм сигурен, че ще направи всичко възможно да се проведат честни избори. С неговия опит той ще се справи с тази задача“, каза Емил Хумчев.

"Считам, че свършихме добра работа. В голяма степен успяхме да изпълним целите, които си бяхме поставили. Винаги съм се стремял да има по-голямо внимание за областта, да бъдат отделяни повече средства и чрез общинските съвети и кметовете, всички заедно да положим усилия да подобрим живота, да повишим инвестициите, да подобрим работната среда и живота на хората в област Смолян“, каза Хумчев.

„Още в първите дни се сблъскахме с Ковид пандемията, беше един от пиковете, наложиха се нетрадиционни мерки, за да запазим живота и здравето на нашите съграждани. Буквално след встъпването ми като областен управител, вниманието ми беше насочено към ГКПП „Златоград“, тъй като след двегодишно затваряне заради пандемията, районът имаше нужда от отваряне към съседната страна, за да бъдат подпомогнат бизнеса. Благодарение на съвместната ни работа, работата на граничния пункт бе подновена. От първия ден продължихме усилията за доизграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти“, като подготвихме изцяло документацията за предаване на обекта към Агенция „Митници“. Предстои в понеделник още една среща за уточняване на детайли около прехвърлянето на пункта, което се очаква да стане факт до края на месеца. От гръцка страна са си поставили срок за завършване на строителните дейности до края на септември, а в началото на януари да се пусне за туристопоток и леки автомобили. От самото начало на мандата си поставихме за цел специално отношение към Смолян. С много труд го постигнахме това нещо и това се вижда в последното постановление на МС, когато за общински ВиК и пътни обекти 34,8 млн. лв., което ни поставя на 8-мо място от всички области“, каза досегашният областен управител на Смолян. Той добави още, че вече е възстановен пътя за с.Триград, който бе откъснат при бедствието през декември 2021г.

Хумчев изброи и останалите пътни участъци в областта, в които се тече или предстои да се извършва ремонт и поддръжка.

„Успешно се справихме с кризата с украинските бежанци. Към момента на територията на област Смолян имаме настанени 402 души, които са подали молби за временна закрила. Ситуирахме център за посрещане и разпределение на украински бежанци“, каза Хумчев.

„Създадохме екип за привличане на нови инвеститори в региона създават в Областна администрация-Смолян. Областна администрация-Смолян е първата област в страната, която има работещ специализиран екип за привличане на инвестиции. Алена Палашева-изявен специалист в сферата, ще ръководи дейностите по планирането и обучението на експертите от Областна администрация-Смолян. Всичко това е една съвместна инициатива с народния представител от Смолян Михал Камбарев“, добави още Емил Хумчев.

Той акцентира и върху предложените от Областна администрация-Смолян законодателни промени в действащата нормативна уредба относно атракционните превози за туристи, както и за реакция при бедствени ситуации за предотвратяването на аварийни ситуации.

За област Смолян по Регионалната програма за заетост са осигурени 1.8 млн. лв., назначавайки 369 души в 129 населени места, бе посочено в отчета на ръководството на Областната администрация.

„По моя инициатива проведохме работна среща с областните управители и представителите на областите Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград. Дискутирахме възможностите, които дава за разработване на проекти програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция-България 2021-2027г.. Обсъдихме проблемите, които срещаме при кандидатстването и финансирането, тъй като ние не сме първостепенен разпоредител със средства. Стана ясно, че приоритетни за всички администрации са проектите, свързани с инфраструктурни обекти, които са застрашени от наводнения, повишаване на капацитета и техническата обезпеченост на Кризисните щабове, развитието на туризма, ефективни решения за зеления преход. Взехме решение да инициираме съвместна среща в МРРБ с отговорностите по програмата, за да се обсъдят исканията и проблемите, които срещат при кандидатстване областните администрации. Обсъдихме и идеята, областните администрации да поискаме да се създаде фонд, който да гарантира и финансира участието им по европейски проекти. Работата по планирането трябва да продължи, за да може да сме готови в максимална степен да се възползваме от европейско финансиране. Областните администрации са допустима целева група за кандидатстване по Програмата за ТГС Интеррег Гърция-България 2021-2027г., по която предстои да бъдат публикувани покани за кандидатстване“, каза още досегашният областен управител на Смолян.

На финал Хумчев благодари на екипа на Областна администрация-Смолян и на журналистите за добрата съвместна работа в полза на жителите на област Смолян.

Новият областен управител на Смолян Стефан Сабрутев ще встъпи в длъжност утре. Той бе начело на Областната администрация и при служебния кабинет на Стефан Янев.

Вирни се горе