Електронно проверяваме за неплатени глоби към КАТ

Електронно проверяваме за неплатени глоби към КАТ

От ОД МВР Смолян уведомяват, че е активиран портал за електронни административни услуги на Министерство на вътрешните работи. Чрез този портал на адрес e-uslugi.mvr.bg всеки може да провери за наличието на неплатени глоби. Също така, всеки който желае, може да плати задълженията си по електронен път. Справка може да се направи по номера на свидетелството за регистрация на МПС, както и по ЕГН на лицето, съобщиха от полицията.

Вирни се горе