Електронен бюлетин “20 години списание „Родопи“

Електронен бюлетин “20 години списание „Родопи“

Запознайте се с новия електронен бюлетин, създаден по повод 20 години от излизането на „Родопи“ – списание за икономика, политика и култура, съвместно издание на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър и Областна управа – Смолян.

Той съдържа подробен списък на всички публикации за 20-годишния период, подреден е по теми и подтеми, обогатен е с индекси по автори, заглавия, ключови думи, „за него/за нея“ и географски понятия. Предназначени е за учени, преподаватели, студенти, книжовници, краеведи и всички читатели, които се интересуват от теми, свързани както с миналото и настоящето на Родопите, така и с научните търсения на академичните среди, съобщиха от регионалната библиотека в Смолян.

Бюлетинът е достъпен на следния линк:

http://213.91.128.75/abnb/S2303/default.htm

Вирни се горе