Експерти от Министерството на земеделието се срещнаха с производители от Смолянско

Експерти от Министерството на земеделието се срещнаха с производители от Смолянско

Експерти и лектори от Министерството на земеделието и храните запознаха производителите от Смолянско как да кандидатстват по европроекти. Над 75 бенефициенти участваха на срещата. Представени бяха мерките 121, 213, 214, както и 112, 141 и 142. До края на годината трябва да бъдат покрити стандарти, които се отлагаха пет години по отношение на сектор “Мляко”, заяви Полина Марина от дирекция “Животновъдство” в земеделското министерсто. Потенциалните бенефициенти в Смолян с над 4 броя крави са 943 ферми, с 5317 млечни крави. Това не е малък брой, тези ферми са категоризирани във втора и трета група. Има сериозна сума за сектор “Мляко”, която трябва да бъде усвоена. Размерът на субсидията става доста голям, в зависимост от групата – до 75%, каза още Марина и поясни, че по данни на земеделското министерство над 45% от бенефициентите, които отглеждат крави в Смолянския регион, са над 60-годишна възраст. Тези хора са с по една или две крави. Полина Марина е категорична, че всеки фермер трябва да прояви инфестицонно намерение, а стандартите не са толкова страшни. От тази година има нова мярка – “Плащане по Натура 2000”. Земеделските стопани могат да се възползват от тази мярка, ако земята, която обработват или стопанисват попада в Натура 2000, стана ясно след срещата в Смолян. Голям интерес в Смолянска област представлява агроекологията, редки месни породи и земи с висока природна стойност, заяви Мариана Неделева – директор на дирекция “Съвети в земеделието” в Смолян. През последните две години имаме 70 проекта, одобрени на 100%, допълни тя. Срещите-дискусии са част от информационната кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., провеждана от земеделското министерство. Целта на кампанията е да се повиши информираността сред земеделските производители по отношение на кандидатстване и усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони.

Вирни се горе