Еко занятия в библиотеката

Еко занятия в библиотеката

Знаете ли какво е общото между ванилията, цифрите 130 и 25 000? – Това е орхидеята (лат. Orchidaceae)!

Ванилията е единственият вид орхидея, който се използва от човека. Някои видове орхидеи доживяват до близо 130 години, а на планетата ни са открити над 25 000 природни вида от красивото растение.

Тези и още много други интересни факти бяха споделени от ботаника Михаела Йорданова с учениците от трети, пети и шести клас от СУ” Отец Паисий” – гр. Смолян. Домакин на трите срещи бе Детски отдел на Регионална библиотека „Николай Вранчев”, а поводът – информационната кампания, която осъществява Община Смолян при реализиране на проект „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Смолян” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Целта на образователните еко занятия бе да се запознае ученическата аудитория с видовете орхидеи, разпространени в нашия регион, с техните специфични особености и местообитания, както и със значението на екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Учениците с интерес научиха какви са особеностите в строежа на растението и какво го отличава от други растителни видове, разбраха с какво е ценно и какво налага включването на негови представители в Червения списък на България, както и под защита на Закона за биологично разнообразие. Учениците видяха на специално подготвени фото табла някои от най-разпространените в нашия край орхидеи и с удивление разпознаха срещани от тях в диво състояние. Впечатлени от факта, че в България се наблюдават над 70 вида, от които 90% се срещат в Родопите, учениците разбраха каква голяма отговорност трябва да поемат местните хора и те самите за опазването на това ценно растително семейство. За да допълнят знанията на подрастващите по ботаника, библиотекарите от Детски отдел бяха подготвили книжен кът с налични в библиотеката материали по темата.

Интересна част от трите информационни срещи бе творческата задача, която постави към аудиторията еко специалиста Михаела Йорданова. Учениците трябваше по избор да оцветят орхидеи, изобразени върху картон или платнени торбички. Така споменът за проведените уроци щеше да остане не само в ума на децата, но и да напомня нагледно за ангажимента, който поемат към природата бъдещите защитници на растителния и животински свят в Родопите.

Вирни се горе