Екипи от представители на 10 институции ще работят заедно за децата в риск или жертви на насилие

Екипи от представители на 10 институции ще работят заедно за децата в риск или жертви на насилие

Екипи от представители на 10 институции да работят заедно за закрилата на децата предвижда Споразумение за сътрудничество и координиране на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция. Документът ангажира органите по закрила на децата според Закона за закрила на детето – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, Министерство на младежта и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национално сдружение на общините в Р България,съобщиха от МТСП.

Подписването на споразумението е инициирано от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Правилата за прилагането му са описани в Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Вирни се горе