Екатерина Гаджева - кандидат-общински съветник (ГЕРБ): Трябва да се промени изчисляването на такса смет според принципа „Замърсителят плаща“

Екатерина Гаджева - кандидат-общински съветник (ГЕРБ): Трябва да се промени изчисляването на такса смет според принципа „Замърсителят плаща“

Напоследък, особено около избори въпросът с чистота е изключително актуален. Определено в Смолян има какво още да се направи, за да бъде градът по-чист, а услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - по-качествена и евтина. Според мен промяната в собствеността на дружеството, което ще извърши услугата, далеч няма да реши проблемите, които справедливо дразнят нашите съграждани.

Ако отворите фейсбук страници на произволен град от страната, без значение от партийната принадлежност на кмета и начина на организиране на дейността, ще видите същите снимки на препълнени контейнери. Аналогично е в общините от област Смолян, само че когато сме гости или туристи, ние виждаме предимно централните части, а там положението е различно.

Съгласна съм, че графиците за сметосъбиране не винаги се спазват и че това трябва да бъде санкционирано, но представете си график с вилна зона от няколко къщи, с размера на данъците, които плащат и да се очаква отпадъците да се събират всяка седмица например.

Разбира се и това може да стане, но за сметка на цената на услугата, респективно през увеличаване на такса смет.

Моето мнение е, че не е важно дали котката е черна или бяла, важното е да лови мишки. Обръщам внимание, че като се говори за стойност на услугата, се цитират и парите за депониране на отпадъци, както и тези за отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Тези пари ще са дължими, независимо кой осъществява дейността. Разбира се, че бих се радвала, ако успеем да подобрим услугата за гражданите и съм гласувала в тази посока, когато се искаше заем от ПУДООС, но мисля че има и много други неща, които дори предхождат създаването на общинско предприятие.

Обърнете внимание какво има в контейнерите за разделно събиране – най-общо казано всичко. А именно разделното събиране е начин отпадъци да не стигат до депото и от там да се намалят транспортните и всички други разходи, включително таксите по обезвреждането им.

Рециклирането е много важно и задължително по закон, но то е следващ етап, т.е вече сме откарали отпадъци до инсталация и заплащаме за тяхното разделяне, което не сме направили при образуването им.

Лично мое мнение е, че трябва да се промени и начинът на изчисляване на такса смет. В момента собствениците на големи имоти заплащат високи такси, дори и без да обитават жилищата си. Време е да се наложи принципът, които е в основата на екологичното законодателство: „Замърсителят плаща“ и таксата да е съобразно това, което реално генерираме като отпадъци.

Знам, че това е много трудно, но точно тук е ролята на общинския съвет – не да проверява обществени поръчки /за това има други органи/, а да предлага решения съобразно своите правомощия и такса смет е едно от тях.

kata

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Пресцентър ПП ГЕРБ

Вирни се горе