Две трети от българите щастливи през 2023 г.

Две трети от българите щастливи през 2023 г.

2023 г. е по-добра за българите от предходните три години. Близо две трети от хората у нас са се чувствали щастливи през изминалата година. 40% очакват 2024-та да бъде още по-добра година за България.

Това сочат резултатите от проучване на "Тренд" по поръчка "24 часа", посветено на нагласите на българите спрямо отминаващата 2023 и очакванията за следващата година. То е направено от 1 до 7 декември 2023 г. и обхваща 1008 пълнолетни граждани.

През 2023 г. се запазва тенденцията за ръст в позитивните нагласи при оценката на българите за личното им щастие, като се достига нивото от преди пандемията от COVID-19. 64% от хората се определят като щастливи през изминалата година, което е със 7% повече спрямо декември 2022 г.

За пръв път от декември 2020 г. насам се отчита положителна промяна по отношение оценката на страната за изминалата година. Песимистите отново са повече (57%), но делът им намалява с над 20% спрямо предходните три години. Освен това от 2020 г. насам средно 12% определят годината като добра, докато 2023 г. е определена като такава от 28%.

59% от анкетираните оценяват годината като добра в личен план, като този показател достига най-високата стойност от 2019 година насам. За 30% от хората у нас отминаващата година е била лоша. Оценката за страната, както и в личен план ,е най-висока сред най-младите хора във възрастовата група 18-29 г., които традиционно са по-оптимистично настроени, като с покачване на възрастта негативизмът се засилва.

България е единствената страна от Съюза с оценка под 6 по удовлетвореност от живота

Очакванията за 2024 година са по-скоро позитивни. 40% от българите очакват по-добра година за страната ни, а 29% предвиждат, че тя ще е по-лоша година. Персоналните очаквания са по-оптимистични - 49% смятат, че 2024 г. ще е по-добра за тях в личен план, а 17% са скептично настроени. И тук влияние оказва възрастта на респондентите - близо седем от десет от души под 30-годишна възраст очакват по-добра година, а от българите над 70 г. с такива нагласи са едва трима от десет души.

Респондентите поставят най-висока оценка през изминалата година на личния си живот. За 53% равносметката е добра, 32% оценяват 2023 г. като по-скоро добра за професионалния им живот, а 22% - като по-скоро добра за финансовите им възможности.

48% от българите имат усещането, че в последните години истинският коледен дух на празниците се е променил. Това мнение се среща по-често от средното сред хората над 40 г., както и сред жителите на малките населени места.

Вирни се горе