Две са офертите за проектиране и изграждане на обходния път на Рудозем

Две са офертите за проектиране и изграждане на обходния път на Рудозем

Две са подадените и отворени оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител при изграждането на 2,4 км от път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем /от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530/.

Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия гранично контролно-пропускателен пункт #Рудозем - Ксанти. Индикативната стойност на поръчката е 8 329 000 лв. без ДДС. Отворените предложения са на:

ДЗЗД „СРЕДНОГОРЦИ – РУДОЗЕМ 2023“, в което участват: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ГЕОСТРОЙ“ АД;

ИСА 2000 ЕООД.

Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след това ще се включва чрез кръстовище с път II-86 Средногорци – Рудозем. Трасето ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

За цялостното реализиране на проекта за обходен път програмата на АПИ предвижда изграждането на нов виадукт при 134-ти км на път II-86 Средногорци – Рудозем. В началото на юли т. г. е подписан договорът с избрания изпълнител за изготвянето на технически проект и строителството на обекта - „ОРС – ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД. Стойността на договора е 4 990 000 лв. без ДДС.

Вирни се горе