Две нападения на мечка в Триград и с. Сливка

Две нападения на мечка в Триград и с. Сливка

РИОСВ – Смолян провери сигнали за щети от мечка край Триград

На 31 март и днес (1 април) РИОСВ – Смолян провери първите за годината сигнали за щети от кафява мечка в землището на село Триград, община Девин и село Сливка, община Баните. При огледите и на двете нанесени щети са установени нападения над две крави.

В близост до местата са открити следи на защитения вид. За регистрираните щети РИОСВ – Смолян ще изготви предложение за обезщетение на собствениците. През този период на годината, нападенията на мечки над селскостопански животни се дължат на липсата на хранителна база и загуба на тегло на екземплярите през зимата.

За недопускане на нападения от мечки над селскостопанско имущество, РИОСВ – Смолян призовава стопаните да засилят превантивните мерки по опазване на животни и пчелини. Пашата трябва да се извършва с пастир и кучета, нощуването на животните да е в масивни стопански сгради, да има ограждане с електрически огради, шумови и светлинни отблъскващи средства.

Вирни се горе