Дванадесетокласници от ПГИ „Карл Маркс“ Смолян влязоха в ролите на мениджъри, банкери и митничари

Дванадесетокласници от ПГИ „Карл Маркс“ Смолян влязоха в ролите на мениджъри, банкери и митничари

Дванадесетокласници от ПГИ „Карл Маркс“ в Смолян влязоха в различни роли, за да покажат знанията и уменията си по четири различни дисциплини – Организация и технология на митническата дейност, Международни плащания, Английски език по професията и Гражданско образование, които изучават в специалността си Митническа и данъчна администрация. С проведения интердисциплинарен урок младите хора показаха и своята артистичност и дисциплина при организацията на проявата. Специални благодарности към зрелостниците поднесе директорът на икономическата гимназия Мария Мечкарска. „Мили момичета и момчета прекрасни бяхте. Изключително удовлетворена съм от знанията и уменията, които показахте, знаете и можете. Искам да ви кажа, че от РД „Гранична полиция“ в Смолян се допитват до нас дали можем да им предложим кадри за КПП-та, които се откриват в региона. С огромно удоволствие и с чиста съвест ще препоръчам всеки от вас, който иска да започне работа по специалността“.

Урокът се осъществи благодарение на госпожа Печилова - преподавател по гражданско образование, госпожа Косова - преподавател по учебна практика - организация и технология на митническата дейност, госпожа Владимирова - преподавател по международни плащания и госпожа Алдумирова - преподавател по чужд език по професията - английски език. „Всеки един от нас засегна основни понятия по дисциплината, която преподава. Целта, която си поставихме с този интердисциплинарен урок беше, благодарение на натрупаните знания, да съумеем да формираме умения и да приложим наученото на практика“, каза г-жа Печилова.

Учениците показаха своите знания и умения, свързани с разделението на труда, вноса на стоки от несъюзни държави, в случая от Турция, показаха как се менажира предприятие и как се въвеждат иновативни продукти, работа с банки и различни видове документи и комуникация на чужд език – английски, в работна среда.

И четирите преподаватели бяха категорични, че поставените цели на интердисциплинарния урок - да се формират умения и да се приложи наученото на практика, бяха постигнати. Въпреки импровизираните условия, учениците успяха да пресъздадат казуси от реалната действителност, които са свързани с изучаваната от тях специалност.

pgi

eli

uche

Вирни се горе