Два социални проекта спечели Община Доспат

Два социални проекта спечели Община Доспат

Община Доспат има одобрени два важни социални проекта, съобщиха от администрацията. "Единият е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ и е на обща стойност от 252 755,74 лева, а другият е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001-0082 „Топъл обяд по Програма храни и основно материално подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021-2027. Вторият ни проект е в размер на 385 593,60 лева", съобщи кметът на Община Доспат инж. Елин Радев. Предстои подписване на административните договори по двата проекта с МТСП. Така ще се осигури непрекъсваемост на две много важни социални услуги в Община #Доспат – патронажна грижа и предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се лица.

Вирни се горе