Два пъти повече болнични са изплатени от НОИ Смолян през януари и февруари 2022, спрямо същия период на предходната година

Два пъти повече болнични са изплатени от НОИ Смолян през януари и февруари 2022, спрямо същия период на предходната година

Валентин Гаджев е директор на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Смолян от 10 години. Преди това е бил пет години изпълнителен директор на "Горубсо – Мадан“ АД и три мандата кмет на община Мадан.

Гаджев има магистърска степен “Управление на териториалните системи” и специализация “Политически умения”.

Г-н Гаджев, Ковид-кризата несъмнено повиши броя на болничните. С колко е ръста и остава ли проблемът с фалшивите болнични и ТЕЛК-ове?

Мога да споделя, че наистина се наблюдава голям ръст в издаването на болнични листове. За периода януари и февруари 2021 година са издадени 6 183 болнични листа и е изплатена сума 1 934 644 лв. За януари и февруари 2022 г. са издадени 12 645, сумата изплатена е 2 866 230 лв., тоест с 931 685 лв. повече. Основно са изплатени болнични заради Ковид-19 – болни и карантинирани. Над 80 % от болничните са такива. Това говори за едно сериозно разпространение на болестта, особено на последния вариант Омикрон, в нашата област.

Що се отнася до фалшивите болнични?

Фалшивите болнични винаги са били на дневен ред. Всеки един болничен ние го преглеждаме много прецизно. Той е издаден или от ОПЛ, от ЛКК комисия или от ТЕЛК. Когато имаме съмнения, че нещо не е наред относно епикриза, описване на самия болничен, наше длъжностно лице, което е лекар, преглежда документацията и съответно обжалваме. Практиката сочи, че по-голямата част от болничните се потвърждават от съответните комисии. Много малка част се отменят и не се изплащат. Друг вид опити за измама са свързани с ползване на осигурителни права от бъдещи майки, за да получат майчинство или болничен за гледане на дете. В последно време се натъкваме на случаи, в които те се регистрират като земеделски производители. Особено популярно беше в последно време отглеждане на кокоши. Например в двора си имат 20 кокошки и се регистрират като земеделски производители в ОД „Земеделие“. Представят документи пред нас, но ние сме длъжни да направим нужната проверка и като тръгнем по веригата, установяваме, че да те са регистрирани в ОД „Земеделие“, но по нататък не отговарят на Наредбата за т.нар. животновъден обект. Отказваме плащане, съответно тръгват дела, но ние няма как да извършим такова плащане, защото това си е вид измама. За последното тримесечие имаме около 25 – 30 подобни случая. Отправям апел към хората да се допитват до НОИ, за да получат точна и ясна информация, какъв е реда, за да не изпадат в ситуация, заради която след това да останат без доходи.

Според вашите наблюдения последните година-две затруднени ли са хората и фирмите в областта с плащането на осигуровки, поради фалити, съкращения на персонал и други причини?

Компетентната институция, относно събиране на тези средства са НАП. Тя е агенцията, която отговаря за приходната част, ние сме разходната част. Моите впечатления са, че в региона хората се стараят. Работодателите си плащат, нямаме досега оплаквания. Много малко са тези, които по някаква причина са изпаднали в тежко положение.

Г-н Гаджев, бихте ли ни казали по Мярката 60 /40 колко средства са изплатени в нашата област?

Тази мярка за мен беше много полезна. В Смолянска област до края на февруари по нея са подпомогнати 445 работодатели. Благодарение на тази мярка са запазили работните си места 9 600 работници. Изплатили сме 32 864 343 лв. Ако я нямаше тази мярка, всички тези хора сигурно щяха да бъдат на пазара на труда, а работодателите нямаше да могат да се справят с пандемията. За да получиш тези средства обаче трябва да си изряден към държавата. Ако имаш неплатени данъци , осигуровки и други задължения не можеш да кандидатстваш.

Преизчислението на пенсиите засегна над 2 млн. души в страната, то се извърши автоматично, имаше и недоволни. Изчистени ли са към този момент несъответствията?

Да автоматично, но какво ще рече това. Много хора смятат, че компютъра така е преизчислил пенсията, но не е точно така. Свършена е огромен обем работа. Искам да изкажа благодарност на колегите, които работиха по пенсиите. Неимоверни усилия, извънредна работа бе свършена, за да могат хората навреме да си получат преизчисленията. Тук стана едно недоразумение за онези 3 години, за които се коментираше, че НОИ не е сметнал, както трябва нещата. Не, НОИ сметна всичко, защото НОИ спазва закона на 100 %. Хората питаха защо 2017,18– 2019 година не са включени. Защото в тези години не се прилагаше т.нар. швейцарско правило. Другият проблем дойде от там, че за първи път има драстичен скок на това, което пенсионерите получават. Заради Ковид-кризата всички пенсионери получиха добавка от 120 лв. Тук трябва да уточним, че това не е увеличение на пенсиите, а подпомагане заради Ковид -19, което обърка доста голяма част от хората. Тези средства ще продължим да ги плащаме до юни включително. Надявам се, че от месец юли ще има ново увеличение на пенсиите, както е заложено в бюджета. Тук искам да кажа, че НОИ откри допълнителни телефонни линии, има КОЛ център, откъдето всеки може да получи актуална информация. Освен това пощите също дават разпечатка, в която е написано колко е пенсията и колко са добавките.

Има ли интерес от страна на пенсионерите към ваксинирането, заради добавките?

Смятам, че интереса намаля. До февруари сме изплатили на 9 135 пенсионери по 75 лв. допълнително. Сега за този месец сме платили на 415 лица и продължаваме да плащаме. Но, като че ли интереса намаля, вероятно заради спадане на заболеваемостта.

Какви са новите моменти, които касаят инвалидните пенсии?

Има промяна в пенсиите за инвалидност, които се изчисляват на база социалната пенсия от 170 лв. Считано от 1 април 2022 г., размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя, както следва: За лица със 100 % трайно намалена работоспособност и определена чужда помощ – 160 % от социалната пенсия, като до сега е била 135%. За лица с над 90 до 100% трайно намалена работоспособност увеличението е 140 % от социалната пенсия за старост, 135 % е била до 1 април. За лица с между 71 и 90 % трайно намалена работоспособност – 130 % от социалната пенсия за старост, при 125 % до 1 април. Освен това се предвижда от 1 юли да има увеличение на пенсиите с 6,1 %.

Миналата седмица бяхте в София, какво произлезе от срещата там, има ли важни неща, които нашите читатели трябва да знаят?

Ние бяхме на национално съвещание, свързано с бюджета, който беше приет, както и да получим разпределение по териториалните поделения на института. Искам да кажа, че според това, което имаме заложено в бюджета, което касае всички наши съграждани, системата е обезпечена. Тук ми се ще да вметна ,че има промяна и в минималния размер на обезщетението на лице, което се е регистрирало, като безработно – досега беше 12 лв. на ден, сега вече е 18 лв. Максималния размер беше 74,20 лв., вече е 85,40 лв. тоест има увеличение на тези краткосрочни плащания. Обезщетени сме относно изплащането на болничните, така че хората да бъдат спокойни, болничните се плащат винаги навреме. Обезпечени сме и по Мярката 60/40, за която има осигурен сериозен ресурс близо 350 млн. лв. Средствата ще продължим да плащаме до края на юни. Относно пенсиите също сме обезпечени, те ще бъдат изплащани навреме.

Как стои чисто финансово системата в страната има ли индикации за източване, липса на средства или по-малко плащания?

Винаги стои проблемът с източване на средства, винаги има хора , които се опитват да заобиколят закона и да се възползват от държавното обществено осигуряване, а да нямат принос към него. Ще ви дам няколко примера. Единият в областта на пенсионното производство, другият в областта на краткосрочните плащания. Вече споменах, тези които касаят майчинските и земеделските производители, но има и други по-фрапантни случаи. От няколко години се занимаваме с хора, които се възползват от регламент 883 на ЕС, който дава възможност на всеки български гражданин, упражнявал трудова дейност в страна членка на ЕС, макар и за 5 дни, да получи в България обезщетение. Ако там е съкратен не по негово желание, има право да получи 60 % от сумата получавана при последния работодател. Тоест, ако е получавал 3 хил. лв., като безработен у нас ще получава за ден сумата от 74,29 лв. към момента. Нали разбирате, за какви сериозни суми говорим. Хора, които работят в България не получават такива суми. А те се възползват от регламента. 51 души от региона, които са работили в Испания, бяха се регистрирали там. По наши проверки, съвместно с други институции, установихме, че те реално не са извършвали трудова дейност имат некоректни договори, които в последствие испанските власти анулираха. Буквално в превода беше казано, че те са симулирали трудова дейност. Установи се, че голяма част от тези хора дори не бяха напускали нашата страна. Тези случаи ние успяхме да установим благодарение на това, че реагирахме на време и не допуснахме да се източат 520 хил. лв., само в Смолян, а отделно бяхме изплатили вече около 280 хил. лв. Тези средства предстои да бъдат върнати, защото имаме категорични доказателства от Испания, че договорите са анулирани. Говорим за хората, които злоупотребяват, не за онези, които наистина са работили честно в чужбина и са изкарвали прехраната си. Тази порочна практика трябва да бъде прекратена . Напоследък се усеща дисциплиниране от страна на работодателите. Нашите действия имат своето възпиращо действие към т.нар. източване. Трудно се доказва всичко, но успяхме специално по този случай да реагираме навреме. В областта на пенсионното законодателство също водихме дела, които приключиха в края на миналата година. Имахме седем случая с пенсионери, които са представили фалшив стаж. Съжалявам, че тези хора дадоха много средства за разходите по делата, които в крайна сметка приключиха в наша полза. По безспорен начин се виждаше, че нещата не са както трябва. От тези седем лица, четири не обжалваха в съда.

От какво естество са постъпилите жалби при вас?

Най-много жалби постъпват за пенсии във връзка с последните промени, но като цяло, постъпват и за болнични и за обезщетения.

Вие вече 10 години сте директор на Териториалното поделение на НОИ в Смолян, според вас нужна ли е нова пенсионна реформа в страната и ако да, какво конкретно трябва да се промени?

Вие ми задавате въпрос, който е по-скоро за министъра на труда и социалната политика, защото той отговаря за социалните политики в държавата,а ние администрираме дейността. Искам да кажа, че за да бъдем по-точни, по-искрени, трябват да бъдем по-предсказуеми пред нашите кандидат- пенсионери и пенсионери.бДържавата трябва да върви последователно, ако ще спазваме швейцарското правило, да го спазваме, ако ще правим нещо друго, да го правим. Този апел разбира се е към политиците, да бъдем по-предсказуеми, за да знаем какво се случва и какво предстои.

Г-н Гаджев, нека кажем няколко думи и за екипа, с който работите. Има ли кадрова криза при вас?

Мога да кажа едно голямо благодаря на целия екип в НОИ-Смолян. Те работят неуморно – няма събота, няма неделя, няма край на работния ден. Съвсем откровено ви го казвам, служителите ми работят постоянно, така че да можем да спазим сроковете и хората да си получат полагащите им се болнични, обезщетения, пенсии и т.н. навреме. Преди малко стана на въпрос за това колко са болничните и обезщетенията, изплатени за януари и февруари. Ще ви кажа, че към края на февруари пенсионерите в нашата област са 36 143 – една сериозна цифра. Зад тези цифри обаче стои много работа от страна на екипа ми – хора с голям опит и професионализъм. Ние също минахме през Ковид кризата, работихме в намален състав до почти 50 % и въпреки това сме се справяли, нямаме нито едни ден закъснения при изплащанията. Другото, което искам да кажа е, че ние сме отворени по всяко време за всички, има гореща линия, има кол център, имаме приемна, в която могат да дойдат и да получат компетентен отговор за всичко. Нека да се информират нашите съграждани, за да не се стига до съд и допълнителни разходи.

Вие сте с голям опит. Бил сте три мандата кмет на община Мадан, изпълнителен директор на Горубсо-Мадан, а от 10 години оглавявате Териториалното поделение на НОИ в Смолян, какво, според вас, е нужно да се направи в региона, за да се развива и да се повиши стандарта на живот на хората?

Моето лично мнение е, че местната власт, всички, които са отговорни пред нашите съграждани, трябва да насочат усилията си за привличането на инвестиции. Не е нормално в условия на изобилие от европейски средства, да нямаме добра инфраструктура, нормален достъп до вътрешността на страната. Отварям една скоба – много е важно да се следи тези средства къде отиват и дали се използват по предназначение. Говорим от години за пътя Асеновград – Смолян, за разширение, за трета лента, отваряме гранични пунктове, една основна пътна връзка е еднопосочна, говоря за свлачището на пътя Смолян-Мадан. Това не е нормално. Имаме прекрасен край, прекрасна природа, привлекателно място за инвеститори, но нямаме нормални пътни комуникации.

Вирни се горе