Два нови багера закупиха за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян

Два нови багера закупиха за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП-Смолян

Два нови багера бяха закупени за нуждите на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие в Смолян. Техниката е специализирана за ремонт и поддръжка на горски пътища и с нея ще се улесни значително работата за подобряване състоянието им. Багерите бяха приети от инж. Елин Лилов, представител на ЮЦДП-Смолян и предадени на директорите на ДГС „Доспат“ инж. Мартин Сариев и на ДЛС „Борово“ инж. Пламен Джиханов.

Вирни се горе