Два акта и 5 фиша са съставени в рамките на полицейската операция в Чепеларе

Два акта и 5 фиша са съставени в рамките на полицейската операция в Чепеларе

На 19.07.2023 г. се проведе специализирана полицейска операция на територията на РУ-Чепеларе. По метода на „широкообхватния контрол“, съвместно със служители от Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Пловдив, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите и служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ контролните органи извършват проверки, съобразно компетенциите си. Извършиха се проверки за спазване на правилата за времена на управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, техническа изправност на пътните превозни средства, включително нарушения на габаритите, претоварване, неукрепени товари, нарушения при използване на тахографи, нередовни документи на водачи, нередовни документи на превозни средства, товари, пътници. Служителите на Агенция „Митници“ и НАП извършиха проверки на превоза на стоки и товари, товарни автомобили над 3,5 тона за превоз на стоки и товари с висок фискален риск. След приключване на специализираната полицейска се отчитат следните резултати:

След извършени проверки на 19 автомобила и 21 лица, служители на РУ-Чепеларе и сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Смолян съставиха два акта за установяване на административно нарушение и 4 бр. фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата. Връчен е един електронен фиш.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ извършени четири измервания за претоварване на ос и габарит. Съставен е 1 АУАН за извънгабаритен товар по чл.139 ал.1 т.2 пр.1 във връзка с чл.5 ал.1 т.1 б “А“ от Наредба № 11 на МРРБ.

От ИА “Митници“ е предприето едно допълнително измерване на превозвана акцизна стока /гориво/ и е взето отношение с един акт за установяване на административно нарушение.

От служители на БГ ТОЛ са проверени 11 автомобила от категория К1, 3 – от категория К-2 и едно от категория К3. Не са установени нарушения.

Служители на НАП са извършили проверка на 11 автомобила и 11 лица. Съставен е един протокол за извършена проверка и поставяне на пломба ( ТСК-техническо средство за контрол ). Няма установени нарушения.

От служители на РД“ Автомобилна администрация“-Пловдив са проверени четири автомобила, не са констатирани нарушения.

Вирни се горе