Достатъчни количества дърва за огрев се осигуряват в област Смолян за следващия отоплителен сезон

 Достатъчни количества дърва за огрев се осигуряват в област Смолян за следващия отоплителен сезон

Среща във връзка с добива на дърва за огрев за новия отоплителен сезон се проведе в Областна администрация-Смолян

Областният управител на Смолян Емил Хумчев и неговият заместник Явор Руженов проведоха среща с ръководството на Южноцентрално държавно предприятие /ЮЦДП/, директорите на Държавните горски стопанства, Държавно ловно стопанство “Извора” и представители на общинските администрации във връзка с добива на дърва за огрев за новия отоплителен сезон 2022-2023г.

„Искахме да направим една дискусия и да се опитаме да регламентираме нещата, за да внесем спокойствие у хората, че те ще да бъдат обезпечени с дърва за огрев в един времеви диапазон, в който няма да се създава напрежение, най-вече с цените на дървата. Получаваме сигнали, че в някои от общините се създава такова напрежение. Предоставят се на горските стопанства едни списъци, които не отговарят на действителността, като има усещане у хората и редица директори на стопанства, че това се прави умишлено, за да се създава някакво напрежение и ние сме длъжни да предотвратим всякакви такива опити и да подсигурим населението с дърва за огрев за следващата зима“, каза областният управител Емил Хумчев.

„Живеем в планински район, изключително с горски терени и трябва да избегнем поговорката: „Вода газим, жадни ходим“ и да направим така, че в разумни срокове, с разумни цени, да се доставят дърва на нашите съграждани“, добави още Хумчев.

Директорът на Южноцентрално държавно предприятие инж. Асен Иванов заяви, че тази година се очаква завишено търсене на дърва за огрев като най-евтината алтернатива към момента, в предвид повишаване цените на основните енергоносители. ЮЦДП има готовност да предложи по-големи количества, за да има резерв при необходимост.

„Законът за горите е вменил на общините важната роля да изготвят списъци на нуждаещите се, които желаят да закупят дърва по двата вида-продажба на корен и продажба по ценоразпис от временен склад. С цел понижаване на възникващото напрежение у хората, трябва да се прецезират тези списъци и да се изготвят коректно“, каза инж. Иванов.

Снабдяването с дърва за огрев ще бъде по двата основни начина-продажба на дърва на корен за хората, които искат сами да си ги добиват и продажба от временен склад на добита дървесина. „Важно е да отбележим, че цените на дървата и в двата случая не са повишавани за новия отоплителен сезон, запазват се старите цени“, каза още директорът на ЮЦДП. Той обясни, че повишаването на крайната цена на дървата идва от разходите, които калкулират фирмите и физическите лица, които осъществяват транспорта на дървесината.

„За да се ограничат тези процеси, Министерство на земеделието предприе действия по обособяването на централни складове в страната, като за област Смолят е определен само един такъв централен склад, който ще бъде в Доспат. Важно е да отбележим, че дървата за огрев на желаещите да си закупят на корен или от временен склад, няма да минават през централния склад. Това ще бъде просто една алтернатива за желаещите да си закупят дърва, като трети начин. Предвижда се разкриването на централни складове и в други общински центрове в областта“, каза още инж. Асен Иванов.

На срещата директорите на териториалните поделения изнесоха данни за предоставените дърва за огрев на населението в предходните три години и възможностите за този отоплителен сезон. Към момента навсякъде има достатъчно количество, за да се подсигурят нуждите на населението от дърва за огрев. Директорите на ДГС очертаха проблемите, които срещат по възлагането на добива на дърва, тъй като трудно се намират фирми, които да осигуряват само добива. Според специалистите в сектора, проблем е режима и начина за снабдяване с дървата за огрев.

„Визията на предприятието е да се повишава цената за добив на дървесина. Особено тази година инфлацията, поскъпването на горивата, вдигането на минималната работна заплата, но това е едни процес, който не може да стане мигновено. Проблема е и в цялата организация по снабдяването с дървата и самия ред, който законът ни е вменил, но за да избегнем спекулата, единственият начин е да увеличим предлагането. Като имаме голямо предлагане, цената на дървата ще падне. Това е една от стъпките , които можем да предприемем, да се подготвим с допълнителни количества“, каза директорът на ЮЦДП.

Областният управител посочи, че се работи по методология, която ще облекчи още повече процеса на достигането на дърва до хората. „С тези временни и централни складове и може би и с техника, която да облекчи работата ви в целия този процес. Целта е нормални цени на дървата и достигането им в нормални срокове до хората. Ние сме в постоянен контакт с министерството за решаване на проблемите, които могат да възникнат при снабдяването на населението с дърва за огрев", каза Хумчев.

Вирни се горе