Доспат е домакин на Кръгла маса за развитието на електромобилността

Доспат е домакин на Кръгла маса за развитието на електромобилността

E.VE.CR.I е проект, който цели да стимулира развитието на регионалния бизнес и устойчивото използване на #електромобили.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция- България 2014-2020.

Кръгла маса за запознаване на местните общности с проекта ще се проведе в град Доспат на 27 май 2022 г. от 10,30 часа в залата на Общински съвет #Доспат.

В рамките на проекта са планирани общо 12 кръгли маси с участието на местната власт, малък и среден бизнес, неправителствени организации и други заинтересовани участници.

Целта на провеждането им е да са разяснят ползите от инсталирането на електрозарядни станции за развитието на бизнеса в региона, както и заинтересованите участници да изразят намерение да се включат в инициативата за изграждане на електрозарядни станции на техните обекти.

E.VE.CR.I ще стимулира развитието на пограничните райони на България и Гърция чрез изграждане на 50 лесно достъпни и постоянно функциониращи станции за зареждане на електромобили, като 25 ще бъдат изградени във всяка от двете държави.

Те ще бъдат позиционирани в четири региона – централна и източно македонска част в Гърция и югозападна и централно-южна България, по пътищата, свързващи Петрич и Сандански със Серес, Гоце Делчев с Драма и Кавала, Смолян и Златоград с Ксанти, Кърджали с Комотини, Свиленград с Александруполи.

Очакванията са зарядните станции да бъдат инсталирани и в Александруполи, Драма, Елефтеропули, Кавала, Като Неврокопи, Комотини, Ориестас, Серес, Солун, Тасос, Ксанти, Симитли, Банско, Благоевград, Доспат, Гоце Делчев, Хасково, Ивайловград, Петрич, Сандански, Смолян, Свиленград, Златоград и по пътищата с по-малки градове и села между тях.

Разширяването и развитието на мрежата от електростанции в трансграничните райони има множество положителни въздействия.

От една страна това са повишената енергийна ефективност, редуцирането на парниковите газове, които влияят върху качеството на въздуха и качеството на живот, а от друга – влияят позитивно върху развитието на предприемачеството, партньорството и споделянето на знания между малки бизнеси и общински структури.

Проектът E.VE.CR.I е устойчивият отговор на настоящата ситуация. Едно от основните предизвикателства за използването на повече електромобили днес е липсата на постоянно достъпна, лесна за ползване и широкоразвита мрежа от зарядни станции.

В допълнение, районите в близост до границата, където се случват множество пътувания между съседските държави, възможността за използване на електрозарядна мрежа в съседната страна е от ключова важност. В България и Гърция, подобно на повечето напреднали европейски държави, постепенно се развиват.

E.VE.CR.I е иницииран от Съюза на производителите на екологична енергия (SPEE-BG), Центърът за изследвания и технологии Хелас към Гръцкия институт за транспорт (HIT-CERTH) и Българската асоциация за електромобили (BAEPS).

Вирни се горе