Домове за стари хора няма да бъдат закривани, обеща Шалапова

Домове за стари хора няма да бъдат закривани, обеща Шалапова

Социалното министерство ще предложи линията на бедност да се вдигне на 526 лв., като в момента тя е 504. Дали ще има ресурс е въпрос на финансови разчети, които предстоят да се правят за бюджета за следващата година, но социалният министър Иванка Шалапатова има уверенията на финансовия министър, че ще има повече пари. Предвидено е увеличение и на заплатите на социалните работници.

Според Шалапатова има и два други проблема - определянето на МРЗ, което трябва да става със съгласието на социалните партньори, както и това, че повече от 10 години няма дефиниция за енергийна бедност.

Домове за възрастни хора няма да бъдат закривани. В момента в страната има 82 такива институции с капацитет 5598 души. Не всички места са запълнени - настанени са 4226 души. Не това обаче е проблемът, според Шалапатова, тъй като условията на живот в тези институции не отговарят на модерните изисквания. Не са и реновирани, много са големи самите сгради и извън възможностите за социален живот. "Тенденцията е към по-малки сгради, за да се избегне усещането за незабележима фигура. Индивидуализираната грижа е мой приоритет", добави социалният министър.

Ще продължи обаче закриването на 71 дома за пълнолетни лица с увреждания заради критиките към България от международни институции, че предоставяната грижа в тях е нехуманна. "Тези домове не могат да бъдат грижата. Тази грижа ще бъде заместена в по-малки групови домове. Където може, тези хора ще бъдат и сред нас", обясни Шалапатова.

Тя казва още. че увеличението с 12% на пенсиите е факт.

Вирни се горе