Доходите от чужбина също се декларират

Доходите от чужбина също се декларират

Годишни данъчни декларации за доходите от 2021 година трябва да подадат и всички, работили в чужбина, напомнят от НАП Смолян. Според българското законодателство, ако си местно лице за България, трябва да обявиш доходите си от чужбина. Те се попълват в Приложение №9 от годишната данъчна декларация. В това приложение се посочват и авансово удържаните в чужбина налози. Доходите от чужбина се облагат по специална методика в зависимост от това дали България и държавата, където са получени доходите, са сключили Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/. Ако такава спогодба няма, удържаният авансово в чужбина данък се приспада само ако се представи документ за удържания налог. От НАП Смолян напомнят още, че заемите между физически лица на стойност над 10 000 лева задължително трябва да бъдат вписани в годишната данъчна декларация за 2021 г. Изискването не задължава гражданите да декларират банковите си кредити. Получените или предоставените парични заеми се декларират в отделно приложение – Приложение №11. Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 3 май. Най-бързо и лесно декларацията може да се подаде по електронен път чрез предварително попълнената от приходната агенция подоходна декларация. Електронната услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП с персонален идентификационен код /ПИК/ или квалифициран електронен подпис /КЕП/. От получените до момента в НАП Смолян над 11 000 декларации почти 70% са подадени електронно. Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Вирни се горе