ДОБРОВОЛЦИТЕ ПО ПРОЕКТ "ВНУЦИ ПОД НАЕМ 3" ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОМАГАТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА МАДАН И РЕГИОНА

ДОБРОВОЛЦИТЕ ПО ПРОЕКТ "ВНУЦИ ПОД НАЕМ 3" ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОМАГАТ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА МАДАН И РЕГИОНА

Доброволците от Р България и Р Турция работят по предвидените дейностите по проект “Внуци под наем 3” 2021-2-BG01-ESC51-VTJ-000044888 на Сдружение „Деца със специални потребности” – гр.Мадан. Продължават да помагат на възрастни хора от Община Мадан и региона, като днес 11.04.2022 г. почистиха от клони овощна градина и варосаха дръвчетата.

При проявен интерес от кметовете по населени места и обществеността към работата на доброволците за изпълнение на доброволчески дейности, може да се свържете с екипа по проекта като се обадите на моб.тел. +350 89 6606375;

Вирни се горе