Доброволците по проект "Внуци под наем 3" почистиха и боядисаха стаята на възрастна жена в Мадан

Доброволците по проект "Внуци под наем 3" почистиха  и боядисаха стаята на възрастна жена в Мадан

Доброволците от Р България и Р Турция започнаха дейностите по проект “Внуци под наем 3” 2021-2-BG01-ESC51-VTJ-000044888 на Сдружение „Деца със специални потребности” – гр.Мадан. Дейностите представляват безвъзмездна доброволческа служба , която обхваща изпълнение на задачи, свързани с грижа за възрастни хора и хора в нужда от Община Мадан и региона, като помощ в домакинството, градината, закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост или посещение на самотни хора, стараейки се доброволците да заместят до известна степен липсващите им внуци.

След проведено кратко неформално обучение от социален работник от АСП Мадан, свързано с оказване на социална помощ на нуждаещите се, доброволците осъществиха и своята първа задача: почистване и боядисване на стаята на възрастна жена. При проявен интерес от кметовете по населени места и обществеността към работата на доброволците за изпълнение на доброволчески дейности, може да се свържете с екипа по проекта като се обадите на моб.тел. +350 89 6606375;

Вирни се горе