ДОБРОВОЛЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДОБРОВОЛЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На 19.10.2021 г. доброволците от Република Турция и Република България започнаха изпълнението на предвидените по проекта дейности по проект, като беше организирана работа по групи: част от доброволците бяха включени в доброволческите дейности в помощ на местния „Червен кръст“, а именно: подготовка на пакети с хранителни продукти и транспорт до домовете на нуждаещи се семейства в кв. Конски дол, кв.Батанци и кв.Малка река.

Съдействие при опаковане на продуктите им беше оказано на доброволците от отговорните на „Червения кръст“ в Община Мадан, а раздаването на продуктите беше съвместно с кметския наместник на кварталите.

Съвместно с българските доброволци бяха обсъдени насоки и предложения за изготвяне на индивидуален проект на тема „Аз съм доброволец“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Европейски корпус за солидарност.

Вирни се горе