Доброволци работят с децата със специални потребности в Ресурсен център – Смолян

Доброволци работят с децата със специални потребности в Ресурсен център – Смолян

Втори месец 25 доброволци от Турция, Полша и Испания с ентусиазъм и много настроение изпълняват ангажиментите си в Ресурсен център – Смолян. Дейността им се осъществява по проект BG13/A2/324/R2 „На общия път към успеха” на Сдружение „Инсайт” по програма „Младежта в действие”. Тъй като проектът е насочен към подкрепа и интеграция на деца и младежи в неравностойно положение, голяма част от предвидените дейности се изпълняват със съдействието на екипа на Ресурсен център – Смолян. Специалните педагози подготвят младежите за тяхното активно участие в дейности, които подпомагат децата със специални потребности. Креативните младежи генерират интересни художествени идеи, които могат да се видят в изложбата, организирана в арт залата на центъра. Интерес представляват и материалите, създадени за арттерапевтични занимания.

Една от задачите на доброволците е да представят по атрактивен начин подготвените от тях презентации за доброволческата им дейност в институциите. Подготвят и лични проекти за работа с деца със специални образователни потребности.

Вирни се горе