Доброволци показаха добрия пример

Доброволци показаха добрия пример

Доброволците по проект №2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037391 „Unlimited solidarity„ продължават дейностите свързани с устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда, превръщане на населените места – градове и малки селища в безопасни, адаптивни и комфортни места за живеене.

Заобикалящата ни среда е от важно значение за населението: да превърнем нашите места за живеене в чисто място, добре изглеждащо и с много красиви места за отдих и ползване е една от целите на проекта. С последните си дейности, където почистиха и боядисаха спирката при чешмата на с.Ловци, доброволците отново показаха на общността ДОБРИЯ ПРИМЕР!

Нека всички да обединим усилията си за да живеем и работим в един по-добър, по-чист и по-приятен свят за живеене!

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Европейски корпус за солидарност.

Вирни се горе