Добри практики обмениха Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от Ардино и Смолян

	 Добри практики обмениха Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от Ардино и Смолян

Добри практики и идеи обмениха Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от Ардино и Смолян, съобщи секретарят на комисията в областния град Сийка Алексиева. Срещата се е осъществила по инициатива на МКБППМН –Ардино. Гостите са се запознали с дейността на Млади изследователи за младежко развитие. В срещата е участвал и зам.-кметът Марин Захариев, който е и председател на МКБППМН-Смолян.Той ги е запознал с добрите практики на превенция, които дават резултати сред подрастващите. Комисията от Ардино е присъствала на беседа, която психолозите от нашата комисия са провели с ученици от Езиковата гимназия. Разгледали са и експозицията в РИМ „Стою Шишков“ и са участвали в Игрите на родолюбието за което са получили и грамоти. Срещата беше ползотворна и колегите останаха доволни от посещението си в Смолян, посочи още Алексиева.

Вирни се горе