До първи февруари земеделските производители избират ред на облагане

До първи февруари земеделските производители избират ред на облагане

До първи февруари земеделските производители избират реда за облагане на доходите си за 2016 г. Ако не се възползват от възможността, ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагане на доходите от дейността си. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец, само ако земеделският производител избере този ред на облагане.

Изборът става с подаването на декларация до първи февруари 2016 г. В случай, че земеделците не подадат декларацията за избор, доходите придобити след 01.01.2016г., ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно признати разходи. В случай, че избраният ред на облагане е като ЕТ, той ще важи за период не по-малък от 5 последователни данъчни години.

Декларацията се подава лично от земеделския производител или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и по пощата, с обратна разписка.

Повече информация можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Вирни се горе