До края на месеца може да сменим личния лекар

До края на месеца може да сменим личния лекар

Броени дни остават до възможността за смяна на личния лекар. Това може да напавите до 30 юни. Здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар (ОПЛ) от 1 до 30 юни. Смяната може да се извърши два пъти годишно – през юни и декември, като пациентът има право да избере личен лекар на територията на цялата страна.

За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Това, както и включването на новоизбраните в листата на общопрактикуващия лекар, се извършва по служебен път в районните здравноосигурителни каси /РЗОК/ по местоживеене. Хората, които искат да направят такава смяна, трябва да закупят необходимия за целта талон-формуляр (регистрационна форма за постоянен избор на ОПЛ) от книжарниците за специализирана медицинска документация и да я попълнят при предпочитания от тях ОПЛ. В РЗОК има информация за местата, откъдето може да се закупи. При новоизбрания общопрактикуващ лекар, заедно с регистрационната форма, се представя здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. Ако гражданинът все още няма здравноосигурителна книжка, смяната се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор на ОПЛ. Информация за лекарите, сключили договор с НЗОК, се предоставя в РЗОК, където са изложени списъци с техните имена, адреси, телефонни номера и специалности.

Вирни се горе