До края на месец септември ГКПП „Рудозем“ ще бъде предаден на Агенция „Митници“

 До края на месец септември ГКПП „Рудозем“ ще бъде предаден на Агенция „Митници“

„До края на месец септември ГКПП „Рудозем“ ще бъде предаден на Агенция „Митници“, каза областният управител на област Смолян Захари Сираков, който заедно със заместник областният управител Зарко Маринов проведоха първата си пресконференция с медиите от областта. На нея те направиха отчет за свършената работа, от встъпването им в длъжност до момента.

Сираков заяви, че основният принцип на работа ще е прозрачност и директен контакт с хората и откритост пред медиите. "Като представители на Министерски съвет в област Смолян, приоритет на областния управител и отговорност е изпълнението на управленската програма на правителството, спазването на законността, подпомагане на местната власт, бизнеса, гражданския сектор за социалното-икономическото развитие на региона. Нашият региона е с открито изразена демографска криза, която се усеща“, посочи Сираков.

Той посочи, че за първите 20 дни от работата си в Областна администрация са предприели незабавни мерки, свързани с болната тема за ГКПП Рудозем. С пълната подкрепа на МС предстоят действия до края на септември сградата да бъде въведена в експлоатация, да се подновят процедурите по прехвърляне на сградата и пункта на Агенция "Митници“ и да се предприемат действия за отварянето на пункта като се съобразят с гръцките партньори и тяхната степен на готовност, касаеща пътната мрежа.

Областният управител на Смолян каза още, че предстоят местните избори и позицията му е за неутрално и равноотдалечени от всички политически партии като ангажимент на всички политически партии за провеждане на честни и демократични избори. Това е сериозен ангажимент, тъй като обществото в момента е разделено от червени линии, които тепърва ще бъдат преодолявани по всички възможни начини и ние държим този процес да бъде също прозрачен, хората да са спокойни, особено в област Смолян, подчерта Сираков.

Той допълни, че започват работа и по изработване на областна здравна карта, която касае както здравеопазването като цяло, така и гражданите, което е също един обострен проблем за цялата област.

От страна на медиите бяха поставени и дискутирани въпроси за отварянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“, свлачището при с. Тикале, пропадналите участъци от пътя Смолян – Девин, зимното поддържане за предстоящия зимен сезон, ремонтните работи на деривационния тръбопровод при ВЕЦ Тешел, проверките на речните легла и язовирите на територията на областта, случаят с умрялата риба в река Черна и др.

Зам.-областният управител, Зарко Маринов заяви, че предизвикателство за тях като екип е достъпът. "По принцип жителите на областта и бизнеса изпитват труден достъп, отнасящ се до транспортна инфраструктура. Разширяването на пътя Асеновград Смолян стои на трупчета. Имаме труден достъп до здравеопазване – в много голяма част от населените места липсват лични лекари, лисват специалисти в доста области. Има затруднен достъп до образование има все повече средищни училища. Има труден достъп до инвестиции – ние сме област, в която преките чуждестранни инвестиции са малко. Влизаме в труден период и се надяваме в следващите няколко месеца с повече активност от нашия екип да пораздвижим някои от нещата“, посочи Маринов. Той допълни, че ще се опитат да оптимизират работата и ще се придържат изцяло към правилата и закона. "Ще за занимаване с това, което е наше задължение по закон и ще наблюдаваме внимателно как работят регионалните държавни институции, ще им оставим поле за действие и ще се намесваме само, когато има нужда от подобна намеса“, каза още Маринов.

И двамата декларираха, че ще работят прозрачно и в пряк контакт с медиите, като пресконференции ще се провеждат регулярно в края на всеки месец.

Вирни се горе