До края на годината ще открият Филиал на библиотеката на Стария център в Смолян

До края на годината ще открият Филиал на библиотеката на Стария център в Смолян

Разговор със Светлана Хаджиева, директор на Регионална библиотека “Николай Вранчев” в Смолян

Стартира новата учебната година, с какво библиотеката ще подпомага образователния процес?

Първо искам да поздравя учителите, студентите, учениците и родителите по повод откриване на новата учебна година и да им пожелая на добър час в тази нетрадиционна обстановка, в която се налага да се провежда образователния процес днес! Изправени сме пред предизвикателства, които никой не е очаквал, но както всички институции, включително и библиотеката реорганизирахме своята дейност, за да сме в помощ на образователния процес. Още по време на извънредното положение, когато обучението се провеждаше дистанционно, библиотечните специалисти подпомагаха ученици и родители, с материали, които им бяха необходими, по заявки.

По повод откриване на новата учебна година до края на тази седмица очакваме учениците до 14 години в Детски отдел на библиотеката, където ще им предложим работилница за изработване на книгоразделители и ще им издадем безплатен едногодишен читателски картон. Във фонда на регионална библиотека има изключително много учебни пособия – учебници, помагала, списания, енциклопедии, справочна литература, която е в помощ на обучаващите се.

Колко са читателите на библиотеката и раздадената литература, с какъв фонд разполага културната институция?

През първото полугодие на тази година активните читатели на библиотеката са 1250, а раздадената литература е 20000 библиотечни единици. Библиотечният фонд на Регионална библиотека Смолян наброява 244 228 библиотечни единици.

Като говорим за деца и ученици, какво се случи през лятото, да обобщите как протекоха летните занимателни ателиета?

Заради епидемичната обстановка тази година летните занимания по интереси стартираха по-късно – на 22 юни. Указанията, които получихме, е групите да са до 10 деца и дейностите да се провеждат на открито. Спазихме всички епидемиологични изисквания, като бе монтирана шатра пред входа на Детски отдел и там обособихме кътове за работа. Имаше достатъчно място между децата, провеждаше се непрекъсната дезинфекция и така успешно проведохме не планираните три, а пет ателиета. Както всяко лято и тази година имаше голям интерес, затова за да не разочароваме децата удължихме програмата и така успяха всички желаещи да участват. Ателиетата се ръководиха от библиотекари и външни лектори. Много беше интересно и вълнуващо за децата да създадат картини, бижута, различни техники да прилагат и накрая да видят произведенията си на изложба. Всички тези дейности са обобщени в изготвени бюлетини, които са качени на Детската страница на официалния сайт на библиотеката. Освен това в отдел Изкуство стартира фотоклуб „Светлопис”, с ръководител известния майстор фотограф Сашо Сарандалиев. Първата изложба на участниците се открива на 17 септември от 16 часа в библиотеката.

А, как работи библиотеката по време на пандемия?

В началото на всички беше трудно, имаше страх, несигурност, притеснение. В такива моменти идва време за консолидиране на колектива и ежедневни инструктажи, спазване на указания, които получавахме от различните институции, носене на предпазни средства – маски, ръкавици и използване на дезинфектанти, постоянна дезинфекция и така успяхме да предпазим колектива и читателите от вируса. Всички мерки продължават в пълна сила и сега.

Искам да благодаря на колегите за сериозното отношение, което проявяват, на хигиенистките, които неуморно продължават да поддържат висок стандарт на чистота във всички звена на библиотеката, на читателите, които понякога не са доволни, че трябва да носят маски в сградата.

Докато повечето регионални библиотеки в страната затвориха напълно за потребители, ние при спазване на дистанция, обслужвахме читателите през цялото време. Точно в този период интересът към книгата и четенето беше изключително голям. Заради натрупания голям ресурс от електронни библиотечни услуги, успяхме да обслужваме читателите и он-лайн.

Как задържате интереса на читателите?

Регионална библиотека „Николай Вранчев” комплектува непрекъснато нова литература – от всички отрасли на знанието. От началото на годината в библиотеката са комплектувани 1232 тома книги. В библиотеката функционира Съвет по комплектуване, в който участват освен библиотечни специалисти и на ротационен принцип членуват и наши читатели – това са специалисти с различни професии и читателски интереси. Също така на сайта на библиотеката предлагаме възможност на нашите читатели да изпратят своите предложения за заглавия на книги, които библиотеката да закупи. Тази форма работи много добре и досега сме получили доста предложения с интересни заглавия.

Библиотеката предлага също така на нашите читатели преглед на периодичния печат – вестници и списания – над 100 заглавия – целогодишно. Знаете, че в регионална библиотека са обособени два изключително важни отдела – Краезнание и Изкуство. Ние издирваме, съхраняваме и предлагаме на читателите почти на 100 % от краеведските издания. Тя е в помощ на студенти, краеведи, родоизследователи и др. Отдел Изкуство разполага с изключително богат фонд от всички отрасли на изкуството – музика, театър, изобразително изкуство и т.н. Отдел Читалня пък предлага на потребителите периодични издания, справочна и енциклопедична литература. По този начин задоволяваме читателските търсения и интереси на нашите потребители. През годината се организират интересни културни събития – представяне на автори, нови книги, откриване на изложби, свързани с годишнини на личности, институции и др.

Знаем, че получавате много дарения на книги. От  къде пристигнаха последните?

Почти ежедневно се обаждат хора, които искат да дарят книги. Като всяка библиотека и нашата има политика и правила за даренията. Колегите прецезират литературата, която се приема и тази, която вече притежаваме я пренасочваме за други библиотеки в града и региона. За нас е важно книгите да са запазени, да са търсени.

От началото на годината досега са дарени 450 това литература.

Освен индивидуални дарения – от автори на книги, с които библиотеката има дългогодишно партньорство, от читатели имаме и колективни дарения. През месец август получихме като дар 100 тома книги от наш читател предимно с краеведска литература, сред които и изключително ценна за нас находка – книга от 1887 г. „Портрет на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела против българите в Родопите”от С. М. Родопски – (псевдоним на Стою Шишков и свещеника Никола Мавродиев). Също така на библиотеката беше дарена нова медицинска литература.

Наскоро получихме второ дарение от личната библиотека на писателя Любомир Левчев – нови 230 книги с автографи на известни автори и личности. Дариха ги дъщерята на писателя Марта Левчева и неговата съпруга. Книгите са от български писатели, оставили своите послания до Левчев. Дарението включва и книги от личното творчество на вече покойния поет и писател. Преди една година, малко преди да почине, писателят и дъщеря му дариха 780 тома книги с автографи, които Регионална библиотека Смолян обособи в специален кът. По този повод Марта Левчева бе номинирана за „Дарител на годината”.

Преди една година, когато поехте поста на директор на библиотеката казахте, че имате намерение да откриете Филиал на Стария център? Докъде стигна идеята?

Заради извънредната ситуация с Ковид-19 в страната, нещата се забавиха, но от лятото процедурата е започнала. С докладна до кмета, Общинския съвет ни гласува да бъде предоставено помещение в сградата на клуб „Журналист”. Сега сме в процес на сключване на договор с общината и веднага след това имаме готовност да започнем и ремонтни дейности и обособяване на фонд. Нашето намерение е освен заемане на литература за дома, да предлагаме на потребителите и преглед на периодичен печат. Ще информираме смолянчани веднага щом сме готови да открием филиала.

Какви подобрения успяхте да извършите от както вие сте директор в културната институция, за да се подобри средата?

В края на миналата година извършихме ремонт на част от покрива – изключително компрометиран, с което спряхме теча в една от най-големите зали на библиотеката – Читалня 1, която в момента не се използва. В Детски отдел извършихме подмяна на подова настилка – премахна се мокета и се положи ламиниран паркет, закупихме маси, освежихме и в момента читалнята на Детски отдел е модерна и топла, за да се чувстват малките читатели уютно. Разбира се бяха извършени различни козметични ремонти и на други места. До края на тази година предвиждаме да се извърши още един голям ремонт на последната част от покрива и по този начин ще се спрат течовете, което е много важно за нас като библиотечна институция. В отдел „Обща читалня и МЗС” предвиждаме да подменим електрозахранването, което е разположено на пода и също много компрометирано, премахване на мокета и полагане на ламиниран паркет. Ще се подновят и читателските места – маси, столове. По този начин ще се създаде приятна и модерна среда за потребителите на библиотеката. Такива подобрения не са извършвани от откриването на библиотеката.

Казахте, че библиотеката има изключително богат фонд. Как се поддържа този фонд?

Това е ежедневна работа на библиотекарите. Сградата на библиотеката е строена специално за нейното предназначение, а не е приспособена за тази цел. Имаме няколко нива хранилища, както и подръчен фонд, за който се полагат грижи по почистване, инвентаризация и т.н. До края на годината Регионална библиотека Смолян ще закупи машина за почистване на фонда, нещо което е крайно необходимо за всяка библиотека. Само за 30 секунди се почиства 6 книги и те веднага могат да се предоставят за ползване от читателите. Във време на пандемия, това е много необходимо, защото ако досега книгите трябваше да престояват под карантина, с този уред, книгата се обработва и веднага може да се използва отново.

Какво предстои като събития в регионалната библиотека?

До края на този месец предвиждаме следните събития: – на 17 септември, от 16 часа откриваме изложба на клуб „Светлопис”, веднага след това от 17,30 часа ще представим книгата на певеца Хамид Имамски, който ще изпълни и автентични родопски песни.

На 24 септември от 15,30 часа съвместно с Европа директно, ще се проведе Ден на европейската литература. Ще бъде открита изложба на наградени съвременни автори за литература на Европейския съюз и известни личности ще четат част от произведения на европейски автори.

На 30 септември от 17.00 часа ще се проведе среща с известната писателка Мария Лалева. Ще бъде представено нейното творчество и книгите, които е написала. Каним всички, които проявяват интерес да заповядат на събитията, предприели сме всички мерки по спазване на дистанция и дезинфекция.

Вирни се горе