До 8 юни се подават оферти за проектиране и изграждане на обходния път на Рудозем

До 8 юни се подават оферти за проектиране и изграждане на обходния път на Рудозем

До 8 юни се подават оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител при изграждането на 2,4 км от път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем /от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530/. Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти. Индикативната стойност на поръчката е 8 329 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 8 юни т. г.

Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път II-86 Средногорци – Рудозем. Трасето ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

Програмата на АПИ включва и изграждането на нов виадукт над р. Чепинска при км 134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител на проектантските и строителните дейности, след проведената процедура по ЗОП.

През декември м. г. завърши реконструкцията и рехабилитацията на две отсечки от второкласния път II-86 Средногорци – Рудозем, с обща дължина 7 км. Единият участък започва от края на Средногорци и завършва в началото на кв. „Койнарци“ в Рудозем. Вторият започва от кв. „Койнарци“ и завършва след кв. „Освобождение“ в Рудозем. Отсечките са с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване, както и нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ремонтирани са подпорни стени и мостово съоръжение. Направени са и тротоари в гр. Рудозем. За предотвратяване свличането на скален материал са монтирани предпазни мрежи на скалните откоси. Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Вирни се горе