До 31 май офисът на НАП в Смолян събра с над 1,8 милиона повече данъци и осигуровки в сравнение с 2021 г.

До 31 май офисът на НАП в Смолян събра с над 1,8 милиона повече данъци и осигуровки в сравнение с 2021 г.

Близо 80 млн. лева са постъпленията в НАП офис Смолян към 31 май 2022 година, което е с над 1,8 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. В края на май приходите за централен бюджет са над 33 млн. лева, като данъка върху доходите на физически лица е над 11 млн. лв., 4,6 млн. лв. е корпоративния данък и повече от 15 млн. лв. ДДС. Приходите от осигурителни вноски към 31 май надвишават 46 млн. лв. в това число над 27,7 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 12,3 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и 6,3 млн. лева за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – 15%, а от осигурителните вноски растат устойчиво с почти 9 % спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.

Вирни се горе