До 22 август се подават оферти за проектирането на ремонта на над 111 км планински пътища в област Смолян

До 22 август се подават оферти за проектирането на ремонта на над 111 км планински пътища в област Смолян

Областно пътно управление – Смолян стартира четири обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 111 км второкласни и третокласни републикански пътища в област Смолян. Сред тях са трасето от язовир Доспат до гр. Девин и пътят за Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Кандидатите могат да подават офертите си до 22 август 2022 г.

В първата обществена поръчка е включено изработването на технически проект за ремонт на 31,5 км от пътя II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци (от км 94+200 до км 125+727). Второкласното трасе е основната пътна артерия в област Смолян и по него преминава основният тежкотоварен трафик. Отсечката преминава през 9 населени места в планински терен. Участъкът е ремонтиран основно през 2010 г. Индикативната стойност на поръчката за изработване на техническия проект е 629 740 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 90 дни.

Другата обществена поръчка е за проектирането на основен ремонт на 46,3 км от път III-197 Доспат – Борино – Тешел – Девин (от км 41+900 до км 88+177). Това е участъкът от района на язовир „Доспат“ до разклона за кв. „Настан“ на родопския град Девин, който е на над 1200 метра надморската височина. Третокласният път е единствената пряка връзка между областите Смолян и Благоевград. Той е с важно значение и за развитието на туризма в региона, тъй като по него се осигурява достъп до „Ягодинската пещера“ и пещерата „Дяволско гърло“, както и до с. Триград и Триградското ждрело. По трасето, което се планира да се ремонтира, са установени 8 места с компрометирани скални откоси, както и 4 участъка, на които е необходимо поставяне на предпазни мрежи за обезопасяване на скалните откоси. Техническият проект за ремонт следва да предвиди укрепването им. Последният ремонт на пътя е преди повече от 20 години. Прогнозната стойност на поръчката е 925 540 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

Следващата поръчка е за проектиране на ремонт на 29,6 км от пътя III-8683 Чокманово – Смилян – Арда – Горна Арда (от км 0+000 до км 29+650). Отсечката е единствената пътна връзка на шестте населени места, през които преминава: Чокманово, Смилян, Могилица, Бяла река, Арда и Горна Арда. Пътят не е ремонтиран повече от 20 години. Индикативната стойност на поръчката за изработването на техническия проект е 593 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 90 дни.

Четвъртата обществена поръчка е за проектирането на основен ремонт на пътя до Националната астрономическа обсерватория (НАО) в Рожен (път III-8612). Отсечката е с дължина 3,6 км и започва от кръстовището с пътя III-861 и завършва при обсерваторията. Пътят е ремонтиран преди повече от 35 години. Прогнозната стойност на поръчката за проектиране на ремонта е 72 600 лв. без ДДС, а срокът е 60 дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни дейности, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности, както и на строителен надзор.

Вирни се горе