До 20 декември е удължен срокът за кандидатстване по втория етап за саниране

 До 20 декември е удължен срокът за кандидатстване по втория етап за саниране

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че срокът за подаване на заявление за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост се удължава до 20 декември 2023 г.

Всички сдружения на собствениците следва да имат предвид, че след този срок е възможно документите им да не могат да бъдат обработени.

Информация за процедурата и образци на необходимите документи на линк: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НПВУ-ЕТАП II т да бъдат обработени, информират от администрацията.

Вирни се горе