До 11 януари 2024 г. се приемат оферти за проектиране на трета лента в участъци от пътя Асеновград - Смолян

До 11 януари 2024 г. се приемат оферти за проектиране на трета лента в участъци от пътя Асеновград - Смолян

До 11 януари 2024 г. се приемат оферти в обществена поръчка за изготвяне на технически проект за изграждане на трета лента в три участъка от второкласния път II-86 Асеновград – Смолян. През 2019 г. е направено прединвестиционното проучване, с което са определени участъците, в които е възможно да бъде изградена трета лента. Целта е улесняване на интензивния трафик и повишаване на безопасността на движение. Отсечките са с обща дължина близо 14 км.

Първият участък, предвиден за проектиране, е с дължина близо 4,9 км /от км 68+800 до км 73+650/. Трасето преминава в близост до отбивките за Дряновец и Богутево. Вторият участък е между Чепеларе и завършва след кръстовището за Пампорово, с обща дължина 5,3 км /от км 80+800 до км 86+100/. Третият участък е от отбивката за Момчиловци до Соколовци /от км 90+530 до км 94+300/. Той е с дължина близо 3,8 км.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Проектът ще подлежи и на екологична процедура, която като вид ще бъде определена от компетентния орган след неговото приемане. Също така ще бъдат проведени и съответните устройствена и отчуждителна процедури, тъй като третата лента в отделните участъци се разполага извън съществуващата транспортна територия на второкласния път.

Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на строителството и на строителния надзор при изграждането на трета лента в трите участъка от второкласния път Асеновград - Смолян.

Прогнозната стойност на поръчката за проектиране е 325 000 лв. без ДДС и средствата са от бюджета на АПИ.

ПРЕСЦЕНТЪР АПИ

Вирни се горе