Днес в Смолян ще се проведе среща на земеделските производители

Днес в Смолян ще се проведе среща на земеделските производители

На 7 ноември от 11:00 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян ще се проведе първата от поредица срещи, организирани от Българския фермерски съюз в партньорство с Министерството на земеделието.

На нея земеделските производители от региона ще бъдат запознати с проекта на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., както и ще бъдат разяснени техните възможности, съгласно него.

Български фермерски съюз е национално представено сдружение с нестопанска цел, а членовете на Съюза вече наброяват стотици представители от всички сегменти на земеделието и преработвателната промишленост.

Част от идеите, задачите и предизвикателствата, които сме заложили с нашите членове при структурирането на Съюза, са свързани с подобряване дейността и конкурентоспособността на земеделските стопани, производители, преработватели и търговци, прецизно управление на селското, горското и рибовъдните стопанства, провеждане на активен диалог с държавните органи.

В тази връзка Съюзът си поставя амбициозната задача да проведе няколко срещи в страната, съвместно с представители на Министерството, на които да бъдат представени пред земеделските производители възможностите за подкрепа на бранша, съгласно Общата селскостопанска политика и Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Първата от тях ще се проведе на 7.11.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала 201 в сградата на Областна администрация Смолян, съобщиха от Българския фермерски съюз.

Вирни се горе