Днес се провежда семинар на земеделското министерство в Доспат

Днес се провежда семинар на земеделското министерство в Доспат

Във връзка с информационна кампания на Министерство на земеделието и храните за популяризиране на горските мерки 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) днес в Доспат ще се проведе информационен семинар. Събитието ще се състои в хотел „Диамант” от 14:30 часа.

По време на семинара експерти ще информират участниците за възможностите за финансово подпомагане на собствениците на гори по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите", ще се обсъдят основните проблеми и често допусканите грешки при кандидатстване и ще се дадат насоки за избягването им. Ще бъдат представени също добри практики за успешно реализирани проекти по мерки 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” и ще бъде отчетен ефекта от прилагането им.

Вирни се горе