Днес празнуват метролозите

Днес празнуват метролозите

На 20 май 1875 г. на международна техническа конференция 17 държави подписват Международната конвенция за усъвършенстване на метричната система, т. нар. Метрическа конвенция ("Конвенция за метъра"). Приета е на заключителното заседание на Международната конференция по мерки и теглилки (CGPM).

Денят на подписването на Конвенцията за метъра е обявен с Решение 342 на МС от 17 май 2001 г. и за професионален празник на метролога. На 15 ноември 1888 г. в България е приет първият Закон за мерките и теглилките – един от първите метрологични закони в света, и е признат от световните научни среди като един от най-съвършените в тази област. След приемането му в България се въвежда като задължителна метричната система.

От 1 юни 1889 г. влиза в сила Законът за мерките за храни, а за останалите мерки и теглилки влиза в сила от 1 януари 1892 г. Въвеждането на новите мерки и теглилки в правителствените учреждения става задължително от 1 януари 1889 г. Еталонът идва в София на 12 септември 1910 г. и официално започва да се прилага от 19 март 1911 г.

Съгласно Закона за измерванията, приет от 39-ото Народно събрание на 24 април 2002 г. Държавната агенция за метрология и технически надзор осъществява държавното управление в областта на измерванията.

Вирни се горе