Днес е Световния ден без автомобили

Днес е Световния ден без автомобили

Световния ден без автомобили се отбелязва от 1997 г. първоначално в Европа, а от 2000 г. по инициатива на организацията “Уърлд карфрий нетуърк” се организира в над 1100 града по света.

Кампанията “В града без моя автомобил” е организирана за пръв път във Франция през 1998 г. и се превръща в Европейска инициатива през 2000 г. Тя представлява възможност за всички участващи градове да покажат по какъв начин са засегнати от проблемите на околната среда.

Основните дейности, предприети от местните власти са представяне на градските центрове в различна светлина за един ден чрез ограничаване на движението на автомобили в определени райони, насърчаване на използването на устойчиви средства за транспорт и повишаване на общественото съзнание към ефектите от избора на средства за транспорт върху околната среда.

Успехът на това пан-европейско събитие се вижда от все по-увеличаващия се брой участващи градове – 760 през 2000 г., 1005 през 2001 г. и 1448 през 2002 г.

Задължително е за всички местни власти, които участват в Европейската седмица на мобилността да организират “В града без моя автомобил” на 22 септември.

Вирни се горе