Днес е професионалният празник на адвокатите

Днес е професионалният празник на адвокатите

Днес е професионалният празник на адвокатите. По този повод кметът на община Смолян Николай Мелемов поздрави всички членове на колегията от общината. В поздравлението се казва: “Уважаеми госпожи и господа, Празникът на българската адвокатура е с дългогодишна традиция. Първият закон за адвокатската дейност е приет на 22 ноември 1888 г. от 5-то Народно събрание в Княжество България, факт, показващ недвусмислено ролята на адвокатурата в живота на хората. През 2005 г. Висшият адвокатски съвет обявява 22 ноември за ваш професионален празник. Във връзка с това искам да поздравя всички адвокати от община Смолян, които упражняват своята професия и подпомагат развитието на правосъдието и обществото. Малцина са българските граждани, които не са опирали до вашите услуги. Благодарение на професионалната ви помощ, те са успели да защитят своето право на избор, на свобода, на сигурност. Благодарение на вас са получили правосъдие и надежда в устойчивостта и сигурността на държавата. Желая ви от сърце здраве, мъдрост, справедливост и признание на дейността, която осмисля вашето ежедневие”!

Вирни се горе