Дирекция „Бюро по труда” - Смолян организира Трудова борса

	 Дирекция „Бюро по труда” - Смолян организира Трудова борса

Дирекция „Бюро по труда”-Смолян, Ви кани на организирана Трудова борса, която ще се проведе във Военен клуб Смолян на 20.10.2022г. от 10: 30 часа.

На организираното мероприятие, предлагащите и търсещите работа ще имат възможност за осъществяване на пряк контакт и обменяне на информация за предлаганите и търсени работни места и изискванията им за заемане - професионални квалификации и умения.

Целта на срещата е успешната реализация на търсещите работа лица на пазара на труда и удовлетворяване потребностите на бизнаса от региона.

Работодатели могат да заявят своето участие в организираното мероприятие до 18.10.2022г. на тел. 0301/6 20 36 ; 0879007915

Вирни се горе