ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПОД МОТОТО „ДА РАБОТИШ /Е/ ЯКО!”

 ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПОД МОТОТО „ДА РАБОТИШ /Е/ ЯКО!”

Дирекция „Бюро по труда” – Смолян организира информационна кампания под мотото „Да работиш /е/ яко!”, реализирана по проект „Започвам работа” Компонент 1 „Активиране”, BG05SFPR002-1.001-0002, която ще се проведе на 20.03.2023 г./понеделник/ в периода от 11:00 ч. до 14:00 ч. в град Смолян, площад Свобода, Стар Център.

На събитието ще получите информация за посредническите услуги и възможностите за започване на работа, които предоставя Агенция по заетостта и нейните териториални поделения.

Вирни се горе