Свободни работни места в БТ - Смолян

Свободни работни места в БТ - Смолян

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ

КЪМ 25.08.2022 г.

Длъжност: УЧИТЕЛ, МАТЕМАТИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ФИЗИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, ХИМИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ, БИОЛОГИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-КЛАСИЧЕСКИ ЕКЗЕРСИС

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И ХИМИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-ПИАНО

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СПЕЦИАЛИСТ В СОЦИАЛНА УСЛУГА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Психология, Социални дейности и Специална педагогика

Длъжност:КОРЕПЕТИТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЛАБОРАНТ – В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ФЕЛДШЕР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1170 лв.

Длъжност: КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1000 лв

Длъжност: СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 1050 лв

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: 980 лв

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОПАКОВАНЕ/УВИВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: МЕХАНИК ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ/СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2500 лв

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОНСТРУКТОР

Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРЕДИТЕН, КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕНИДЖЪР, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Работа с компютър, шофьорска книжка кат В

Длъжност: УПРАВИТЕЛ, КЪЩА ЗА ГОСТИ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Работа с компютър, шофьорска книжка кат В

Длъжност: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО ( РЪЧНО )

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАСИЕР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШОФЬОР, АВТОБУС

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 910 лв -980 лв + ваучери за храна 200лв.

За нов търговски обект в гр.Смолян

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, МАГАЗИН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОДАВАЧ, ПАВИЛИОН

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВОТО

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ЖИВОТНОВЪД

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, ДОГРАМА

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ПОЧИСТВАНЕ НА ГЪБИ

Степен на образование:СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК

Степен на образование:СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕКАР

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПОМОЩНИК, КУХНЯ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 2000 лв

Длъжност: ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

Длъжност: ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ

Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Трудово възнаграждение: до 1200 лв

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ

Длъжност: ИНЖЕНЕР, КОНСТРУКТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ТЕХНИК, КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Английски език B2

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ФРЕЗА

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР

Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе