Директорът на ОПУ – Смолян ще участва във Втора национална конференция по пътищата

Директорът на ОПУ – Смолян ще участва във Втора национална конференция по пътищата

Директорът на ОПУ- Смолян – инж. Диана Палагачева, ще участва във Втора национална конференция по пътищата на тема: “Управление на качеството на пътните настилки и рехабилитации”. Форумът ще се проведе на 24 и 25 септември в град Несебър. Ще бъдат изнесени доклади от български и международни експерти. Организатори на събитието са Национална агенция „Пътна инфраструктура”, УАСГ – катедра „Пътища”, Камарата на строителите в България – секция „Инженерна инфраструктура” и Българска браншова камара „Пътища”. По време на форума ще бъдат разисквани теми, свързани с управлението на качеството на пътните настилки и рехабилитации, систематична поддръжка на пътищата, изготвяне на стратегия за строителство и други. Водещ лектор ще бъде проф.д-р инж. Йохан Литцка – Dr.h.c., Технически университет – Виена. Почетни председатели ще бъдат изпълнителният директор на НАПИ инж. Димитър Иванов, ректорът на УАСГ доц. д-р инж. Добрин Денев и председателят на КСБ инж. Симеон Пешов.

Вирни се горе