Дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство в читалищата

Дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство в читалищата

Необходимостта от актуализиране политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство, налага и техническа подготовка на институциите за да са част от съвременния свят, където информационните технологии преобразяват всекидневието ни.

За да са значима част от тази трансформация, читалища от област Смолян, реализираха регионална конференция, инициирана от РЕКИЦ“Читалища“. Възможните варианти за да подновят техническото си оборудване се избира индивидуално от читалищата, ползвайки представената презентация от Джема Зечири, управител на фирма за офис оборудване.

Изграждането на общоевропейско пространство на данни за културното наследство и свободният достъпът до него не само на регионално и национално ниво но и на международно е възможен с бързият технологичен напредък.Това налага и читалищата да са част от внедряване на дигитални решения в областта на нематериалното културно наследство.Те съхраняват живата памет на нематериалното наследство, осъществява трансмисията и, и популяризират културното богатство на Родопите .В тази връзка е и плануваната следваща конференция -2024г. на тема: „Иновативното цифрово- читалище в 21 век“, която включва и темите:подготовка на читалищата за участие в Национална система „Живи човешки съкровища България“ 2024.;дигитализация, изкуствен интелект и необходима административна техника за покриване нуждите на иновативното цифрово- читалище в 21 век!

Недялка Мачокова, р-л, РЕКИЦ“Читалища“

dt

Alternatit

Вирни се горе