ДГС "Доспат" намали количествата на дърва за огрев за 2022 година

ДГС "Доспат" намали количествата на дърва за огрев за 2022 година

С писмо с Вх.№ ИОС-05-12/13.01.2022 г. Държавно горско стопанство „Доспат“ информира Община Доспат за утвърдените количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба за календарната 2022 г.

Количествата на дървата за огрев са намалени в сравнение с тези за 2021 г. без да сме информирани по каква причина е станало това. Иглолистните дърва са намалени с 667 куб. м., а широколистните с 167 куб. м. Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев изрази изключителното си безпокойство от намалените количества, които са недостатъчни за задоволяване на населението с дърва за огрев за 2022 г., което неминуемо ще предизвика сериозно недоволство сред гражданите. Няма основателна причина за това намаляване, тъй като населението не е намаляло, а има трайни тенденции за завръщане на работещи в чужбина.

С писмо от 31.01.2022 г. Кметът на Общината поиска отговор от директора на горското стопанство – инж. Сариев за намалените количества и настоя те да бъдат увеличени или в краен случай да се запазят тези от 2021 г. Проблеми с дървата за огрев имаше през цялата 2021 г. както с количествата, така и с графика за снабдяване. Известна част от домакинствата от общината продължиха да добиват такива и през януари на настоящата година.

Инж. Елин Радев лично се ангажира през 2022 г. да не се намаляват количествата на дървата за огрев. Ще бъдат изискани от горското стопанство графици за снабдяването на всички населени места както по дати, така и по местности, за да бъдат информирани гражданите и да не се повтаря практиката многократно да бъдат разкарвани и да губят време и средства за този жизнено важен проблем. Уверяваме населението, че ще положим максимални усилия всеки нуждаещ се гражданин да получи навреме и полагащото им се количества дърва за огрев, посочват от общинската администрация.

Вирни се горе