Девин си връща скандинавските туристи

Девин си връща скандинавските туристи

Вчера, в Девин се проведе втората среща с Пану Хамери – Мениджър на финландска корпорация по туризъм и финанси. На нея присъстваха и голяма част от хотелиерите в Девин. Разисквани бяха редица въпроси свързани с развитието на различни видове туризъм в региона. Поставени бяха конкретни въпроси и беше положено началото на сътрудничеството и бизнес партньорството между финландския бизнесмен и девинските хотелиери. Изтъкната беше необходимостта от съвместни действия между община Девин и местния бизнес, с оглед презентирането в скандинавските страни на комплексен туристически продукт и в същото време, подготвянето на цялостна и мащабна реклама на региона. Срещата премина в изключително сърдечна атмосфера и беше ползотворна за всички. Филандският гост изрази становище, че се надява в най – скоро време първите туристи от скандинавските страни, да започнат да посещават Девин, съобщи кметът на родопската община Красимир Даскалов..

Вирни се горе