Детската градина в село Късак е изцяло обновена

Детската градина в село Късак е изцяло обновена

Детска градина „Мечта“ е изцяло обновена. Завършиха дейностите по ремонт на детското заведение, съобщи кметът на Община Доспат инж. Елин Радев. Със средства в размер на 512 603 лв. санирахме сградата на градината, ремонтирахме покрива, положихме топлоизолация на тавана, подменихме част от дограмата, ремонтирахме бани и тоалетни, ремонтирахме на учебните стаи на децата, положихме паркет, извършихме ремонт на стълбища и коридори (полагане на теракота), изпълнихме пожаро-обезопасителни мерки и изградихме пожаро-известителна система, изградихме детска площадка отвън, изградихме подпорни стени, беше положена нова настилката в дворното пространство. Направен беше цокъл и облицовка на фасадата на сградата, както и вертикална планировка. Демонтирани бяха старите детски съоръжения за игра на децата и заменени с нови, положена беше омекотяваща настилка под съоръженията за игра на децата, демонтирано беше котелно, водно отоплително съоръжение (котел) и водно отоплителна система (инсталация) и монтирани нови такива, положен беше цокъл в две занимални с преходни две стаи, спалня и физкултурен салон, каза още кметът на Община #Доспат.

Вирни се горе