“ДЕЦА В ОБЛАКА” – нов проект по Еразъм+ на СУ “Св.св.Кирил и Методий”, град Смолян

 “ДЕЦА В ОБЛАКА” – нов проект по Еразъм+ на СУ “Св.св.Кирил и Методий”, град Смолян

СУ “Св.св.Кирил и Методий” в град Смолян продължава своята дългогодишна проектна дейност като партньор в нов проект между училища от Хърватия, Франция и България, финансиран от програмата на Еразъм+. Проектът носи атрактивното име “Kids In Clouds” (2020-1-HR01-KA201-077826) и е по Ключова дейност 201 за срок на изпълнение 24 месеца. Координатор на проекта е престижният университет Algebra в Хърватия, основан през 1998 година и утвърден като лидер в обучението на ИТ специалисти.

Основната цел на проекта е разработването и прилагането на иновативни практики чрез употребата на дигиталните инструменти и облачните технологии, но заедно с това той се фокусира и върху повишаване на постиженията на учениците и техния интерес към науки, технологии, инженерство и математика наравно със затвърждаване на ключови компетенции. “Kids In Clouds” е мащабен проект, включващ голям брой учители и ученици, залагащ много средства за създаването на интелектуални продукти, които да дават насоки относно добри практики в процеса на обучението.

Първата подготвителна среща между всички партньори се осъществи на 10 ноември в електронна среда чрез платформата на Microsoft Teams и всяка институция представи своя екип от специалисти. Втора среща предстои през януари. Всеки, който има интерес да се запознае по-обстойно с проекта, може да посети и официалния сайт – www.kidsinclouds.eu .

Вирни се горе