Десетки нарушения за три дни установиха горските инспектори в страната

Десетки нарушения за три дни установиха горските инспектори в страната

Общо 5 361 проверки извършиха служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода от 12 до 14 юли.

Съставени са 88 акта и 50 констативни протокола.

От горските инспектори от регионалните дирекции по горите в страната са извършени общо 3 105 проверки по спазване на горското и ловното законодателство. Проверени са 304 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 520 обекта за добив на дървесина, 1 029 превозни средства, транспортиращи дървесина, 182 риболовци и 1 070 физически лица.

Съставени са общо 50 констативни протокола и 71 акта за установени административни нарушения по Закона за горите.

Констатираните нарушения са основно за добив на дървесина от немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS - устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина, несвоевременно вписване на превозни билети за постъпила дървесина в електронните дневници на обектите, извършващи дървопреработване и търговия с дървесина и други.

Задържани са общо 38,80 пространствени куб. м дърва за огрев, 5 моторни превозни средства, един бензиномоторен трион и един инструмент за добив на дървесина.

За същия период от три екипа горски служители са проверени общо 233 превозни средства, натоварени с дървесина, на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионалната дирекция по горите в Пазарджик. Не са установени нарушения на горското законодателство.

От служителите в държавните предприятия са извършени общо 2 256 проверки на: 956 обекта за добив на дървесина; 924 превозни средства; 23 ловци, 15 риболовци и 338 други физически лица.

Съставени са 17 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 14,63 пространствени куб. м дърва, три моторни превозни средства, четири каруци и един моторен трион.

Вирни се горе