Община Златоград започва реализацията на нов проект

Община Златоград започва реализацията на нов проект

Община Златоград подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград”. Това е вторият проект, който община Златоград ще реализира в рамките на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. Проектът предвижда подмяна на съществуващата циментова и базалтова настилка на площада, в централната градска част на град Златоград, със съвременни материали със здрава основа – бетонови изделия, градински бордюри, унипаваж и др. Предвижда се още оформянето на цветни лехи и цветарници, обединяване на пешеходните пространства и реновиране на паметника на Делю войвода. Непосредствено до сградите на читалището и общината се предвижда обособяването на зони за почивка и отдих, покрити с перголи. Средата е допълнена и от архитектурни паркови елементи – осветителни тела, акценти, пейки, цветни клоцове и др. Проектът е на стойност 1 498 070.00 лева без ДДС. С реализирането на двата одобрени по програмата проекта, „Благоустрояване на площад в централната градска част на град Златоград” и „Рехабилитация на градския парк в град Златоград”, ще се изпълни част от Концепция за развитие на централната градска част на град Златоград, заложена като приоритет през 2008 г. в Плана за развитие на община Златоград.

Вирни се горе